loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Privacy

Autobedrijf Schouten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Schouten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam (enkel indien u een contactformulier naar ons verstuurt)

- Telefoonnummer (enkel indien u een contactformulier naar ons verstuurt)

- E-mailadres (enkel indien u een contactformulier naar ons verstuurt)

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@morgeninternet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autobedrijf Schouten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Schouten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Schouten) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Schouten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt ons altijd vragen naar de bewaartermijnen, maar wij zullen deze gegevens enkel gebruiken voor eenmalig contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Schouten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Schouten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Schouten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@morgeninternet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Autobedrijf Schouten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Schouten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@morgeninternet.nl


Cookie statement 

Autobedrijf Schouten maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben veel verschillende functies. Vaak worden cookies gebruikt die een puur technische functionaliteit hebben. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen voor de website bijvoorbeeld onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen cookies geplaatst worden die jouw websurfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties aan jou kunnen aanbieden. In deze cookieverklaring lees je welke cookies wij precies gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens. Meer informatie over welke persoonsgegevens we precies voor welke doeleinden verwerken, kun je vinden in onze privacyverklaring.

Heb je vragen over deze cookieverklaring? Dan lees je eveneens in deze cookieverklaring hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Gebruik van cookies
Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke technieken de volgende functies uit:

Essentiële / functionele cookies
Dit type cookies zijn essentieel om je in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Functionele cookies onthouden keuzes die je maakt, zoals taalvoorkeuren en zoekparameters. Ze kunnen worden gebruikt om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website kunnen niet worden uitgeschakeld en worden dan ook automatisch ingeschakeld wanneer je de website gebruikt.

Concreet gebruiken wij bijvoorbeeld de cookie __cf_bm. Deze cookie wordt geplaatst door Cloudflare, het beveiligings- en content delivery network (CDN) dat we gebruiken. Deze cookie heeft als doel om onderscheid te maken tussen legitiem menselijk verkeer en geautomatiseerd verkeer of potentiële kwaadwillende bots. Door deze cookie te gebruiken, helpen we de beveiliging van onze website te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Het kan niet worden uitgeschakeld omdat het essentieel is voor het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van onze online diensten.

Analytische cookies
Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, helpt ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, hoe effectief onze marketingcampagnes zijn en om ons te ondersteunen voor het aanpassen van de website voor gebruikers. Dit stelt ons in staat om je een hoogwaardige ervaring te bieden door onze website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. De statistieken en overige rapportages zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Concreet gebruiken wij bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics (ga# en _ga) en Bing Analytics (MUID), waarmee we individuele gebruikers kunnen onderscheiden waardoor berekening van bezoeken en sessies mogelijk is en waarmee we gegevens kunnen genereren over het gebruik van de website door onze websitebezoekers. Voor meer informatie over hoe Google en Bing cookies gebruiken, verwijzen we je graag naar het privacy- en cookiebeleid van Google en/of Bing.

Marketing en tracking cookies
We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Die derden kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over jouw activiteiten op deze website en andere websites om je reclame te bieden op basis van jouw browse-activiteiten en interesses.

Websites en diensten van derden
Via onze website kunnen gebruikers mogelijk via knoppen, widgets of inhoud naar andere websites van derden linken die nuttige informatie verstrekken. Dit is bijvoorbeeld de Deze cookieverklaring ziet alleen op de informatie die wij zelf verzamelen naar aanleiding van jouw gebruik van die functies. Deze cookiever

klaring is dus niet van toepassing op websites of applicaties van derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, platforms zoals Meta, LinkedIn en de specifieke tool die wij gebruiken voor het inplannen van vrijblijvende intakes. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden ook op een veilige en betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd het privacybeleid van deze derden.

Cookies beheren
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je bepaalde categorieën cookies wilt accepteren of weigeren, dan kan je dat regelen via het hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Wij geven je de keuze om cookies te accepteren of weigeren, met uitzondering van de functionele cookies. Deze laatste cookies zijn immers noodzakelijk om de werkbaarheid van de website te waarborgen.

Daarnaast kan je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen kunnen ook via de instellingen van je browser worden verwijderd. In dat geval kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert. We stellen de essentiële / vereiste cookies in, zodat we jouw keuzes kunnen onthouden wanneer je de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/.

Over deze cookieverklaring
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar, maar wij doen ons best om ons beleid up to date te houden. Autobedrijf Schouten kan deze cookieverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van onze cookieverklaring kun je ook steeds terugvinden op onze website. Deze cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 24 januari 2024.


Change Cookie Settings
 

Morgen Internet - Zorgeloos website